Lid van de steunfractie

Henry Peren

Henry Peren

Over Henry Peren

henryper@planet.nl

Mijn naam is Henry Peren. Ik ben geboren in 1958 in Bemmel en getrouwd met Karin. Samen hebben we twee dochters.

Ik ben altijd werkzaam geweest in de financiƫle dienstverlening (banken, verzekeraars en consultancy). Sinds 2013 ben ik sectormanager bij APG, de pensioenuitvoerder van onder meer het ABP en het pensioenfonds voor de bouw.

Ik ben ruim tien jaar, tot 2014, raadslid geweest namens de PvdA Lingewaard. Op mijn verzoek ben ik toen lager op de lijst gezet om voorrang te geven aan mijn nieuwe baan.

Ik voel me erg verbonden met deze gemeente. Hoewel ik voor mijn werk door heel Nederland reis, ben ik altijd met veel plezier hier blijven wonen. Sinds mijn jeugd heb ik veel mensen uit de diverse kernen van Lingewaard leren kennen. En ik verzeker iedereen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Juist nu Arnhem en Nijmegen steeds meer uitbreiden moeten wij er samen voor zorgen dat we niet ondergesneeuwd raken door onze grote buren. Wel moet er goed overleg zijn en daar waar mogelijk een vruchtbare samenwerking.

Omdat Arnhem en Nijmegen met duur aangekochte gronden zaten die bestemd waren voor de woningbouw en deze bouw inzakte, heeft de regio afgesproken om deze locaties voorrang te geven voor nieuwbouw. Nu we in een economische opleving hebben, is het voorrangsbeleid overbodig. In de hele regio is groei behalve in Lingewaard. Behoudens Loovelden in Huissen wordt er nauwelijks gebouwd. Er is momenteel praktisch geen doorstroming. Naast de sociale woningbouw, waar mijn collega Gijs van der Elst het e.e.a. over vermeldt, is ook de bouw voor vijftig plussers stil komen te liggen. Er zijn veel mensen die, nu de kinderen het huis uit zijn, kleiner willen wonen. Er is echter niets beschikbaar en dus houden zij huizen bezet die ideaal zijn voor doorstromers. Het mag toch niet zo zijn dat onze jeugd gedwongen elders gaat wonen en dat onze kernen opdrogen? Mijn inzet is dan ook bouwen in alle kernen om in ieder geval de eigen bevolking huisvesting te bieden met daarnaast een matige groei, belangrijk voor de leefbaarheid van alle kernen.

Verder ben ik van mening dat er geen verbindingswegen tussen de steden en onze kernen afgesloten mogen worden. Dit verhoogt de druk op de resterende wegen en gooit onze kernen en dus ook onze middenstand op slot.