Penningmeester bestuur

Peter Busch

Mag ik mij even voorstellen:
Ik ben geboren in Hamburg, Duitsland op 24.02.1940 en woon met mijn vrouw sinds 1980 in
Huissen. Wij hebben 4 zonen en 6 kleinkinderen.

Ik ben penningmeester van het bestuur en secretaris van de fractie .

De motivatie om mij kandidaat te stellen is , dat ik vind dat wij als samenleving voor burgers , die
echt hulp nodig hebben, onbureaucratisch en doeltreffend hulp moeten bieden. Voornamelijk voor
kinderen, die in armoede leven, moeten wij als gemeenschap alles doen om hun toekomst positief
te beïnvloeden. En ik wil samen met onze andere kandidaten eerlijke politiek bedrijven; zonder belangenverstrengeling!

Peter Martin Busch