Vertegenwoordiger Gewest

Brigitte Stam

Brigitte Stam

Over Brigitte Stam

Mijn naam is Brigitte Stam, geboren op Curacao, 69 jaar, getrouwd, geen kinderen en woonachtig in Huissen. Ik ben sinds 1978 lid van de PvdA. Ik ben een aantal jaren bestuurslid geweest van de afdeling Huissen en van het Gewest. Mijn achtergrond is (bedrijf)maatschappelijker, maar ik ben nu gepensioneerd. Nu coach ik vrouwen in Arnhem via de organisatie Bep en Fatima.

Ik ben de gewestelijke afgevaardigde van Lingewaard in het gewest.

Mijn rol van als afgevaardigde is  o.a. het goedkeuren van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst, begroting, jaarrekening, werkplan van de Provinciale Staten en andere zaken waarop gestemd wordt.

De gewestelijke vergadering is het hoogste orgaan binnen het gewest. Als afdeling hebben we twee stemmen. De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom en heeft spreekrecht, maar alleen de afgevaardigde heeft stemrecht.

Mijn taak binnen de afdeling is het bestuur en leden op de hoogte brengen van belangrijke agendapunten die besproken gaan worden in de vergadering. Ik win advies bij bestuur en afdeling bij besluiten die in de vergadering genomen gaan worden.  Verder informeer ik het bestuur en afdeling over bijeenkomsten en onderwerpen  die voor de afdeling belangrijk zijn.